Statkraft SF - årlig oversikt

07.04.2006 14.15 | børsmelding

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Statkraft SF.
 
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf.: +47-24067286 / +47-99523150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf: +47-24067876 / +47-90023021

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Pressemelding (pdf) .PDF