Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

03.05.2011 16.27 | børsmelding

Statkraft AS har den 3. mai kjøpt tilbake pålydende NOK 173,5 millioner i ISIN NO 001022708 (STAKR07). Transaksjonen er gjennomført til markedmessige betingelser.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12