Resultatdisponering

Morselskapet Statkraft AS hadde et resultat etter skatt på -876 millioner kroner i 2013 (5088 millioner kroner).

Nedgangen sammenlignet med 2012 skyldes primært at det var store negative valutaeffekter i 2013, mens det var positive valutaeffekter i 2012.

Siden styret i Statkraft SF foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2013 forslår styret at det heller ikke utbetales utbytte fra Statkraft AS til Statkraft SF.

resultatdisponering