Kargı - Vannkraft i Tyrkia

Vannkraftprosjektet Kargı (Kargı HPP) ligger midt i Tyrkia, og vil ha en installert effekt på 102 MW når det er ferdig.

Byggeaktivitetene som begynte i 2011 var nesten fullført ved utgangen av 2013. Kargı HPP vil ha en årlig maksimumsproduksjon på 470 GWh.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 102 MW 
  • Utbyggingsfase: Under bygging, planlagt driftsstart i desember 2014

For tiden er det omtrent 400 mennesker på byggeplassen.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Kargı HPP videreførte i 2013 dialogen med de som blir berørt av prosjektet, gjennom konsultasjoner med enkeltpersoner og lokalsamfunn ved informasjonskontoret i Osmancık, og i landsbyer som påvirkes av prosjektet. Hovedtemaene i drøftingene var informasjon om prosjektutviklingen, tilrettelegging av prosesser for landrettigheter og fremming av alternative dyrkingsmuligheter.

Prosjektet opplevde i 2013 en økende interesse i lokalbefolkningen for frukthager og dyrking i drivhus. Kargı HPP hadde også trafikksikkerhet som et prioriteringsområde for 2013. Det ble gjennomført en holdningskampanje som inkluderte åpningen av et opplæringsanlegg for trafikksikkerhet i Osmancık i samarbeid med lokale myndigheter.

Lokal bonde følger med på avlingen i nytt drivhus.