Resultatregnskap

Tabellen viser resultatregnskap for Statkraft AS morselskap for 2014: