Råvarekombinasjoner og brenselsikring

Tall viser vannstand i Oddatjern

Energiprodukter som olje, gass, kull og kraft kjøpes og selges både fysisk og finansielt.

Finansiell handel betyr at man handler de respektive produktene uten å delta i den kompliserte logistikken ved en fysisk levering. Disse finansproduktene er en god måte å sikre fremtidig fortjeneste på – blant annet for gass- og kullprodukter - og dermed sikre selskapets fremtidige kontantstrøm.

Statkraft kan tilby sikringsløsninger for kunder med eksponering mot oljeprodukter (f.eks. gassolje, flybensin og råolje) og kull (API #2,API #4, API #6). Disse løsningene kan gjøres finansielle. De tilbys som enkeltstående løsninger, eller i kombinasjon med kraft som en (ren) ”spark spread” eller ”dark spread” løsning.