Statkraft South East Europe EOOD

Tradingdesk

Trading-kontoret til Statkraft South East Europe EOOD ble etablert i Sofia i mai 2006.

For mer informasjon, se denne siden.